W atrium mamy wielką gablotkę. Trzymamy w niej nasze i Pani bryły. Wszyscy mogą je oglądać i podziwiać. Czasem zmieniamy lub dokładamy nowe bryły. Za gablotką stoi tablica, teraz mamy na niej nasze mozaiki.


Te zdjęcia zostały zrobione 2 marca 2004 roku.