Strona startowa
Start page
Księga gości
Guestbook
O mnie
About me
Warsztaty
Workshop
Galeria
Gallery
Książki
Books
Diagramy
Diagrams
Linki
Links

Galeria Heinza Strobla

Heinz Strobl gallery


Wszystkie modele przedstawione na tej stronie zostały zaprojektowane
i wykonane przez Heinz'a Strobl'a. Zostały umieszczone na mojej stronie za jego zgodą. Zdjęcia te stanowią wyłączną własność Heinza Strobla i bez jego zgodny nie mogą być publikowane, ani przetwarzane.
All models from this page are invented and folded by Heinz Strobl. All photos are the sole property of Heinz Strobl and may not be published without him
agreement either in printed or electronic form.


"); if ($i == 10 | $i == 20 | $i == 30 |$i == 40 |$i == 50 | $i == 60 ) { print ("
"); } } print (" "); ?>


wyświetl wszystkie modele
show me all models together


© Copyright H.Rościszewska-Narloch, 2003/2005