Strona startowa
Start page
Księga gości
Guestbook
O mnie
About me
Warsztaty
Workshop
Galeria
Gallery
Książki
Books
Diagramy
Diagrams
Linki
Links

Ornamental Origami: Exploring 3D Geometric Designs

Autor: Meenakshi Mukerji,
Wydawca: A K Peters, listopad 2008 (przypuszczalnie),
Format: 144 stron kolorowych, 8.5 x 11 cali,
Poziom: średni.

W lutym spotkała mnie duża niespodzianka. Meenakshi poprosiła mnie o przetestowanie fragmentu jej nowej książki, która ma się ukazać w listopadzie. Będzie to już druga książka tej autorki. Z chęcią zabrałam się do pracy. Diagramy są dobrze rozrysowane, a łączenie modułów w całość nie sprawia problemów. Modele udają się znakomicie. Złożyłam ich 6 lub 7 - licząc, że jedną z nich można transformować. Przegląd modeli, które będą w książce można znaleźć na jej stronie www.origamee.net, a poniżej te, które sama miałam okazję złożyć. Zdjęcia niektórych z nich również pojawią się w tej książce, ale które - to niespodzianka. Czekajcie cierpliwie do listopada. Wartą będzie tę książkę zakupić ... i oczywiście troszkę poskładać.

  Author: Meenakshi Mukerji,
Publishers: A K Peters, Nov 2008 (date tentative),
Format: 144 pages, all color, 8.5"x11" paperback,
Level: Intermediate, beginners are encouraged.

I was kindly surprised at February. Meenakshi asked me to test a piece of her new book, which is planed to be at November. It will be the second book of that author. I've gone to work with pleasure. Diagrams are very clear and joining units is very easy (without problems). Models are wonderful. I've made them 6 or 7 - if count convert one of them. A review of most models is on www.origamee.net, and below that ones I've made by myself. Photos some of them will be at that book too, but which one - it's surprise. Bide to November. I recommend baying that book ... and naturally to fold from it.


Flowered Sonobe


i po transformacji:    and after convert:
Dahlia z płatkami podkręconymi do środka     Dahlia with petals curled inwards


Geranium z płatkami podkręconymi do środka     Geranium with petals curled inwards


Geranium z płatkami podkręconymi na zewnątrz     Geranium with petals curled outwards


Daylily


Layered Petunia


i fragment diagramu:     a piece of diagram:

Spis treści:


Zdjęcia (photos): Sebastian Janas, luty (February) 2008,
Tekst (text): Halina Rościszewska-Narloch, kwiecień (April) 2008.


[powrót / back]
© Copyright H.Rościszewska-Narloch, 2008