Strona startowa
Start page
Księga gości
Guestbook
O mnie
About me
Warsztaty
Workshop
Galeria
Gallery
Książki
Books
Diagramy
Diagrams
Linki
Links
    Wszystkie pocztówki są bardzo proste do wykonania - kwiatek (powój - model tradycyjny ) i listek (model tradycyjny), tulipany z łodygą (model tradycyjny), motylki (Ralph Matthews), serduszka (Gay Merrill Gross), różne rozetki z 8 modułów (Darren Scott, modyfikacja mojego autorstwa, tradycyjne bazy trójkąt lub kwadrat), rybki (John Cunliffe).
    Po lewej stronie zaprezentowano małe pocztóweczki, które można dołączyć do prezentu czy kwiatów. Po prawej pocztówki na różne okazje. Do ozdobienia ich wykorzystano dziurkacze ozdobne: serduszko i dziurkacz brzegowy.
    "Najtrudniejsza" pocztówka to około 5 minut zabawy.


    All postcards are very simple to make - flower (morning glory - traditional), leaf (traditional), tulip with steam (traditional), buterflower (Ralph Matthews), hearts (Gay Merrill Gross), different kinds of rosettes (Darren Scott, my modification, traditional waterbomb base and square base), fishes (John Cunliffe).
    They are some little postcard on the left, which you can add to present or flower. On the right they are some postcards on different occasions. I decorated them with puncher (heart and border).
    "Most difficult" postcard I've made near 5 minuts.
"); } ?>
 

POCZTÓWKI

POSTCARDS"); } ?> Tekst i zdjęcia: Halina Rościszewska-Narloch, 25 maja 2007

[powrót / back]
© Copyright H.Rościszewska-Narloch, 2003/2005