Strona startowa
Start page
Księga gości
Guestbook
O mnie
About me
Warsztaty
Workshop
Galeria
Gallery
Książki
Books
Diagramy
Diagrams
Linki
Links

SNAPOLOGY (j.ang)
- SNAPOLOGIA
autor: Heinz Strobl
Opracowanie: Halina Rościszewska-Narloch, 2004 (za zgodą autora)


Diagram znajdujący się na tej stronie jest chroniony prawem autorskim. Można z niego
bezpłatnie korzystać w celach nie komercyjnych za pośrednictwem tej strony www.

Prezentowany diagram autorstwa Heinza Strobla stanowi jego wyłączną własność intelektualną w związku z tym podlego ochronie z tytułu praw autorskich. Zabronione jest zamieszczanie diagramów oraz zdjęć przedstawianego modelu i publikowanie go na innych stronach www w formie drukowanej i elektronicznej, bez uprzedniej zgody autora. Zabronione jest dokonywanie tłumaczeń, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian lub modyfikacji w diagramie. Modyfikacja lub inne wymienione wyżej zmiany stanowią naruszenie prawa autorskiego.

Publishing diagram or photos of presented model on other websites, in either printed or electronic form, is forbidden, without the authors' explicit permission. Making use of model and/or diagram published on the website for commercial purposes, requires signing a proper licence agreement with the author, with respect to the copyright protection act in force.
Przygotowanie pasków (jeśli masz taśmę, możesz pominąć ten krok):
Preparation strips:

Kartkę formatu A4 dzielimy na płowę.
A4 paper fold in half.


Robimy zagięcie "szafa" - każdą łowę dzielimy na pół.
Next fold in half again


Każdą powstałą ćwiartkę dzielimy na połowę, czyli kartka jest podzielona na 8 równych pasków.
And again in half.

Przygotowaną kartkę A4 rozcinamy na 8 pasków.
Cut in 8 pieces
Każdą bryłę wykonaną techniką snapology zaczynamy od przygotowania pasków.
Every snapology model begin from preparing stripes.

Do wykonania dwudziestościanu foremnego (z kartki A4) potrzebujemy 25 pasków.
To make icosahedron from A4 paper we need 25 strips.

Przygotowanie modułów:
Preparation units:


Nakładamy jeden pasek na drugi, jak na pokazanym rysunku i zawijamy pasek poziomy wokół pionowego.
We put ane strip on another, like on a photo and fold up horizontal strip around vertical strip.

Moduł trójkątny - zawijamy pasek, aż będzie 6 zagięć i odcinamy odrobinkę przed końcem szóstego.
Traingle unit - fold up, till it will be 6 squares and cut.

Następnie zwijamy w kształt trójkąta. Przygotowujemy 20 takich modułów.
Next fold up in triangle shape.


Łącznik - do wykonania łącznika wykorzystowujemy końcówki pasków oraz 5 całych pasków z kartki A4. Zawijamy pasek, aż będą 4 zagięcia i odcinamy odrobinkę przed końcem czwartego. Przygotowujemy 30 łączników.
Joining unit - we fold up strip till it will be 4 squares.


Łączenie trójkątów z łącznikami:
Linking joining unit with triangle unit:


Stawiamy obok siebie 2 moduły trójkątne.
We put together 2 traingle unit.Łącznik zaginamy w połowie i nasuwamy od dołu, jedna część w pierwszy trójkąt, a druga w drugi trójkąt.
Joining unit fold in half and afford one end in first triangle unit and second end in another triangle unit.

Górne wystające kwadraty zakładamy do środka pomiędzy trójkąty.
Outstanding pieces we put beetwen triangle unit.

Dokładamy kolejny trójkąt i łączymy go paskiem.
We add next triangle and link with joining unit.

Pamiętaj o wkładaniu łącznika zawsze od jednakowenj strony!

Remember about puting joining unit always from one side!W identyczny sposób dołączamy kolejne elementy, kiedy mamy dołączony piąty trójkąt, łączymy go z pierwszym.
We add next triangle unit in the same way. When we have 5, we join it with first.
Pierwszy pierścien zakończony. Do niego w dowolnym miejscu dołączamy następny trójkąt. Zawsze zamykamy, gdy jest 5!
First ring is finished. In any side we put another triangle unit, and so on, and so on.GOTOWE ! ! !   
It's done ! ! !
   

[powrót / back]
© Copyright H.Rościszewska-Narloch, 2003/2005