Strona startowa
Start page
Księga gości
Guestbook
O mnie
About me
Warsztaty
Workshop
Galeria
Gallery
Książki
Books
Diagramy
Diagrams
Linki
Links

5-7 czerwca 2009 - Konwencja Polskiego Towarzystwa Origami. Konwencja składała się z kilku części: dyskusje w gronie członków PTO, warsztaty w SP w Stalowej Woli, wystawa uczniów SP w Stalowej Woli oraz członków PTO, warsztaty podczas pikniku.

5-7th June 2009 - PTO origami meeting."); } ?>

Zdjęcia/Photos: H.R-N
[powrót / back]
© Copyright H.Rościszewska-Narloch, 2003/2010