Strona startowa
Start page
Księga gości
Guestbook
O mnie
About me
Warsztaty
Workshop
Galeria
Gallery
Książki
Books
Diagramy
Diagrams
Linki
Links

17 listopada 2005 -Pierwsze zajęcia warsztatowe z cyklu jesienego dla nauczycieli matematyki z Gliwic cieszyły się dużym zainteresowaniem. Frekwencja dopisała, było ponad 25 nauczycieli. Zajęcia rozpoczęła Barbara Pfutzner (nauczycielz Gim. nr 1 w Gliwicach) bardzo ciekawą bryłką. Moduły były bardzo proste, a bryłka bardzo ładna. Można było ją złożyć również na lewą stronę (na zdjęciach niebieska bryłka z białymi brzeżkami). Nauczyciele złożyli fragmenty bryłek, a reszta została zlecona na zadanie domowe.
Druga część warsztatów była prowadzona przeze mnie i poświęcona sześcianowi i dwunastościanowi z modułów Jima Planka. Po "mękach" w przeplataniu modułów powstało pełno sześcianów. Dwunastościan został zlecony do wykonania w domu po pokazaniu modułu i sposobu łączenia.

17 november 2005 - Classes for math teachers from Gliwice. Very nice solid from easy unit, cube and dodecahedron from Jim Plank unit. 
1 grudnia 2005 - Drugie zajęcia: sześcian budowany z wierzchółków i krawędzi dwukokardkowych oraz moduł sonobe (sześcian, gwiazdka, choinka).

1 december 2005 - Second classes - cube from dubblebow-tie unit and sonobe unit (cube, star and Christmas tree).

8 grudnia 2005 - Trzecie zajęcia o tematyce świątecznej - gwiazdki i choinki.

8 december 2005 - Third classes - stars and Christmas Tree.


[powrót / back]
© Copyright H.Rościszewska-Narloch, 2003/2005